newsbanner

Stahl sluit zich aan bij het Renewable Carbon Initiative als stichtend lid

Nieuw initiatief om fossiele koolstof door hernieuwbare koolstof te vervangen wil het fundament van de chemische industrie veranderen

Waalwijk, 23 september 2020 - Stahl is een van de elf toonaangevende bedrijven die in september 2020 het Renewable Carbon Initiative (RCI) hebben opgericht onder leiding van het nova-Instituut (Duitsland). Het doel van het initiatief is om de overgang van fossiele koolstof naar hernieuwbare koolstof voor alle organische chemicaliën en materialen te ondersteunen en te versnellen. Meer dan 100 bekende deskundigen steunen het initiatief persoonlijk. Bedrijven, starters en instellingen zijn welkom om zich als lid bij het initiatief aan te sluiten. 

De eerste elf pioniersbedrijven die lid werden van het RCI en die de Core Advisory Board vormen zijn Beiersdorf (Duitsland), Cosun Beet Company (Nederland), Covestro (Duitsland), Henkel (Duitsland), LanzaTech (VS), Lenzing (Oostenrijk), NESTE (Finland), SHV Energy (Nederland), Stahl (Nederland), Unilever (VK) en UPM (Finland).

Het Renewable Carbon Initiative (RCI) pakt het kernprobleem van de klimaatverandering aan, namelijk de winning en het gebruik van extra fossiele koolstof uit de grond. De visie wordt duidelijk verwoord: Tegen 2050 zal fossiele koolstof volledig zijn vervangen door hernieuwbare koolstof, die zich richt op de toegang tot koolwaterstoffen uit alternatieve bronnen: biomassa, direct gebruik van broeikasgassen en recycling van plastic. De oprichters zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om afval van broeikasgassen, plastic en beschikbare biomassa duurzame, klimaatvriendelijke bronnen van koolwaterstoffen te laten worden en te dienen als onderdeel van een meer circulaire economie.

Michael Costello, Stahl's directeur van ESG en lid van de Core Advisory Board van RCI zegt: "Bij Stahl hebben we de mogelijkheid om onze impact op het milieu drastisch te verbeteren en onze partners en klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. We veranderen de herkomst van onze grondstoffen. Het Renewable Carbon Initiative is een sleutel tot meer duurzame chemie. Door het te verankeren als een strategisch fundament van ons bedrijf, kunnen we erin slagen om onze eigen milieu-impact en, nog belangrijker, die van onze klanten te verminderen".

De leden van het RCI delen en ondersteunen deze visie en zullen samenwerken aan dit doel. Het initiatief zal deze boodschap uitdragen en verdere acties initiëren door belanghebbenden bij elkaar te brengen, informatie te verstrekken en beleid te vormen om te streven naar een klimaatneutrale circulaire economie.

Michael Carus, CEO van het nova-Instituut en hoofd van het Renewable Carbon Initiative: "Dit gaat over een fundamentele verandering in de chemische industrie. Net zoals de energie-industrie wordt omgezet in hernieuwbare energie, zo zal hernieuwbare koolstof de nieuwe basis worden van de toekomstige chemische en materialenindustrie. Het initiatief gaat vandaag van start en zal vanaf nu zichtbaar aanwezig zijn. We willen de verandering versnellen.

De komende weken zal het Renewable Carbon Initiative meer informatie publiceren over de doelstellingen en voordelen van het initiatief via een breed scala aan sociale media-activiteiten. Dit omvat een website en aanwezigheid in de sociale media, een poster, cartoons en videoclips om bedrijven en eindgebruikers te informeren over duurzame opties en om actie te ondersteunen. 

De belangrijkste wegen die het initiatief wil inslaan zijn drieledig. Ten eerste streeft het initiatief naar het creëren van sectoroverkoepelende platforms die de haalbaarheid van hernieuwbare koolstof in tastbare activiteiten zullen demonstreren. Ten tweede zal een belangrijke doelstelling erin bestaan te pleiten voor wijzigingen in de wetgeving, de belastingen en de regelgeving om hernieuwbare koolstof een gelijk commercieel speelveld te geven. Ten slotte zal de derde mogelijkheid erin bestaan een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen op duurzame opties door het bewustzijn en het begrip van het bedrijfsleven en het grote publiek ten aanzien van hernieuwbare koolstofniveaus te vergroten. 

Bedrijven die op zoek zijn naar duurzame chemische en materiële oplossingen zijn welkom om zich aan te sluiten en te profiteren van de steun van het initiatief. Er zijn speciale voorwaarden voor het MKB, startende ondernemingen, onderzoeksinstituten en individuele consultants.  Aanvragen kunnen worden ingediend op de website www.renewable-carbon-initiative.com

Het Renewable Carbon Initiative heeft een krachtige start gemaakt met elf internationale bedrijven die lid zijn en de persoonlijke steun van meer dan 100 industrie-experts. Het initiatief hoopt de komende maanden veel extra leden en supporters te krijgen om de sterke dynamiek van het initiatief vast te houden. Door samen te werken zal RCI de overgang van fossiele naar hernieuwbare koolstof voor alle organische chemicaliën en materialen ondersteunen en versnellen.

Uiteindelijk is het doel even complex als eenvoudig: hernieuwbare koolstofmaterialen voor een duurzame toekomst.